Податлив

Индивидуална системна конфигурация

Можете да променяте настройките сами и не Ви е нужна помощ от техническо лице. Не Ви е нужен компютърен специалист и не се изисква да имате някакви специални компютърни познания. Системата предлага контекстно-зависима помощ.

Всеки хотел е различен. Cloud-Rooms предлага безброй възможни настройки за индивидуална конфигурация на данъчните ставки, на бланката, в която се помества фактурата или на шаблона за електронни съобщения.


Beethovenweg 9
2201 Gerasdorf bei Wien