Финанси

Финансови справки, дневни и месечни баланси

Автоматично генериране на дневна справка и месечен баланс. Неплатените фактури могат да се управляват отделно и имейли с фактури могат да се генерират лесно.

Плащане и фактуриране

Към всяка резервация виждате и пълната информация за фактуриране. Имате възможност да въведете различни методи на плащане, да добавите допълнителни елементи към фактурата, да сторнирате, обединявате или разделяте фактури и мн. др. Цветната схема Ви позволява да разберете от пръв поглед дали фактурата е платена или не, дали същата трябва да се предаде лично на клиента или да му се изпрати по електронна поща.


Beethovenweg 9
2201 Gerasdorf bei Wien