Mobile

Вътрешна комуникация и информация

Комуникацията и информацията са съществени фактори във всяка организация, в която заедно работят няколко човека. Само e-mail не е достатъчен. Даже когато не съм на работно си място, трябва да знам какво и как се случва и от какво има нужда! С помощта на "чат между служителите" всеки от служителите може да изпраща по всяко време съобщения на всички останали или на конкретно лице, като хронологията на чата се запазва. Допълнителните функции "списък на проблемите" и "дневна информация" спомагат за ефективната и бърза комуникация.

Beethovenweg 9
2201 Gerasdorf bei Wien