Резервации

План на стаите

Cloud-Rooms Ви предлага резервационен план с цветна схема, която Ви позволява веднага да разпознаете дали даден елемент от плана е предварителна резервация или потвърдена резервация, дали гостът се е регистрирал или отписал. В резервационния план също така можете да видите от пръв поглед какъв е статуса на дадена фактура като например дали същата ще бъде предадена на клиента при отписването му или ще бъде изпратена по електронна поща, дали вече е платена или фактурата липсва. Системата допълнително дава възможност за проверка на дадена резервация от второ лице и по този начин се минимизират грешките, допускани от служителите.

Чекиране и заетост

Списък с всички клиенти, които ще пристигнат, освобождават или остават. Списъкът включва и статус на фактурите и още много допълнителна информация, която ще Ви помогне лесно да управлявате Вашия хотел.

Channel management

Управление на цените

В допълнение, освен определените стандартни цени за всяка категория стая, можете да дадете и специални цени и отстъпки за компании или отделни клиенти. Системата Ви позволява да дефинирате и различни цени за всеки ден от престоя.

Beethovenweg 9
2201 Gerasdorf bei Wien