Rezervácie

Plán rezervácie

Cloud-Rooms ponúka plán rezervácie a farebnú schému, ktorá vám umožňuje zistiť, či niektorá položka rezervácie je len otázka, rezervácia, či už hosť sa už odhlásil atď. Takže v pláne rezervácie môžete vidieť stav faktúry - či už bol príjem dokončený alebo nie, faktúra bola zaplatená, či už chýba faktúra atď. Systém podporuje interné potvrdenia rezervácií, čo minimalizuje chyby vykonané zamestnancami.

Registrácia, odhlásenie a zákazníci v hoteli

Je k dispozícii zoznam všetkých zákazníkov, ktorí prídu, odídu alebo zostanú. Tento zoznam obsahuje aj stav faktúr a veľa ďalších informácií, ktoré vám pomôžu spravovať váš hotel.

Channel management

Riadenie cien

Špeciálne cenové ponuky a cenové zmeny sa dajú ľahko realizovať v programe RoomSoftware. Okrem štandardných cien pre všetky kategórie izieb je možné definovať špeciálne ceny pre firmy a / alebo zákazníkov a tiež je možné definovať rôzne ceny za každý deň v rezervácii.

Elektrárenská 4
831 04 Bratislava