Financie

Financie, denné výkazy, mesačné zostatky

Automaticky sa vygeneruje denný výkaz a mesačný zostatok. Nesplatené faktúry je možné spravovať samostatne a e-maily s faktúrami sa dajú ľahko generovať.

Platby a faktúry

Pri každej objednávke si môžete prezrieť aj kompletné informácie o faktúre. Je možné rozlíšiť spôsob platby, pridať ďalšie faktúry, zrušiť faktúry, zlúčiť faktúry, rozdeliť faktúry a oveľa viac. Farebná schéma vám umožňuje na prvý pohľad poznať, či bola faktúra zaplatená alebo nie, alebo či má byť zákazníkovi poskytnutá pri odhlásení, alebo či je zaslaná e-mailom atď.


Elektrárenská 4
831 04 Bratislava