Spoľahlivý

Bezpečnosť a spoľahlivosť

Zaznamenali ste poruchu počítača? Ak prevádzkujete svoj rezervačný systém na vlastnom počítači, môže to trvať niekoľko hodín, kým sú k dispozícii potrebné náhradné diely a počítač bude opäť spustený - ak sa to stane v nepriaznivom čase alebo ak sa pevný disk prelomí, operačný systém a rezervačný systém sa musia preinštalovať. Cloud-Rooms prebieha na dvoch nezávislých dátových centrách v Nemecku (Kolín nad Rýnom) a v Rakúsku (Linz). Všetky naše servery sú vedené odborníkmi nepretržite a ak by nedošlo k zlyhaniu dátového centra, operácia môže byť prevzatá z iného dátového centra. Použitím Cloud-Rooms ste chránení nie len pred poruchami hardvéru, ale aj proti akýmkoľvek ďalším možným prerušeniam, či už je to prerušenie internetovej infraštruktúry alebo dokonca prírodné katastrofy ako záplavy.

Pripojenie k internetu

Pripojenie k internetu je potrebné na prístup do Cloud-Rooms Prístup k internetu je dnes dostupný takmer všade. Cloud-Rooms tiež spolupracuje s mobilným telefónom alebo tabletom prostredníctvom celulárnej siete. Použitím rôznych poskytovateľov je možné dosiahnuť veľmi vysokú dostupnosť.

Zabezpečenie dát

Použitím Cloud-Rooms zostávate vlastníkom vašich dát. Úplné zálohovanie údajov vo formáte CSV môžete kedykoľvek prevziať.


Elektrárenská 4
831 04 Bratislava