Jednoduchý

Údaje o zákazníkoch, podrobnosti rezervácie, ceny a faktúry na jeden pohľad

Pre každú rezerváciu sú k dispozícii všetky relevantné informácie o zákazníkoch, podrobnosti rezervácie s možnými pripomienkami, ceny a faktúry v jednej forme. Rezervácie je možné ľahko presunúť do iných izieb - voľných izieb a ich využitie je v prehľade ľahko viditeľné.

Globálne vyhľadávanie

V globálnom vyhľadávaní môžete vyhľadávať informácie vyhľadávaním názvov zákazníkov, spoločností, čísel faktúr, čísel rezervácií, dátumov.

Farebná schémaElektrárenská 4
831 04 Bratislava