Flexible

Individuálna konfigurácia systému

Môžete zmeniť všetky nastavenia sami a nepotrebujete pomoc od žiadneho technika. Nepotrebujete žiadneho technika ani špeciálne IT zručnosti. Systém ponúka kontextovú pomoc.

Každý hotel, každý penzión je iný a každé miesto je iné. Cloud-Rooms ponúka nespočetné nastavenie na správne nakonfigurovanie vašich daní, prispôsobenie záhlavia faktúr a tiež e-mailových šablón.


Elektrárenská 4
831 04 Bratislava