Riešenie všetko v jednom pre všetky hotely

 • riadenie rezervácie
 • Správa zákazníkov
 • Webová rezervácia
Vhodné pre všetky hotely

 • Pracuje s malými i s veľkými 5-hviezdičkovými hotelmi
 • No mimimum amount of rooms required
 • Rekreačné apartmány a izby pre hostí
zákazníci

 • Zákaznícke ceny
 • Správa spätnej väzby od zákazníkov
 • Webová rezervácia
Personálne riadenie

 • Zoznam povinností
 • Registrácia času a času práce
 • zoznam čo treba urobiť a správa problémov
peniaze pre domácnosť

 • Automatizovaný plán čistenia
 • Jedno kliknutie používateľského rozhrania pre čistenie
 • Rozsiahle štatistiky
Test Cloud-Rooms 30 dní zdarma!

názov
elektronická adresa
izby
Prijmite naše zmluvné podmienky .