HR мениджмънт

План за заетост на стаите

Планът за заетост може да бъде свободно редактиран и съдържа броя на заети и освобождаващи се стаи всеки ден. Това ви помага да менажирате по-лесно почистването на стаите и да предвидите необходимия персонал за обслужване на гостите.

Personnel planning

Планиране на почистване и ремонти

Планът за почистване е автоматично конфигуриран за всички необходими задачи по почистване на стаите. Обикновено мениджърът трябва само да назначи конкретен изпълнител, което става за секунди. Почистващият персонал получава само назначените към него задачи.

Dedicated User Interface for Housekeeping

The cleaning staff is working with a dedicated user interface and receives only the assigned tasks. The user interface is simplified, for a normal cleaning operation, a press on the button "begin" and then "done" is all that is needed to clean a room.

Часовник за отчитане на работното време

Repair management

Почистващият персонал може да добави и сигнализира за проблем или нужда от ремонт/подмяна на оборудване или вещ в дадена стая. Допълнително всеки служител може да добави вещ, нуждаеща се от ремонт във вътрешната система за комуникация.

Чат-функция за вътрешна комуникация

По вътрешната система за комуникация можете да изпращате съобщения на всички или на единични потребители. Може да определите потребители, които да получават копие на всяко съобщение. Историята на съобщенията се пази повече от 10 години. Това позволява да се обменя информация между служителите по всяко време и навсякъде в писмена форма.

Права на достъп

В Cloud-Rooms има различни нива на достъп, които могат да се дадат на потребителите на системата от администратора, включително и достъп само за преглед, без възможност за промени в програмата.

Лог-статистика – знаете ли какво се е случило?

Cloud-Rooms предлага лог с всяка извършена в системата операция. Това ви позволява да проследите кой какво е направил и кога.
Кой е въвел резервацията? Кой е одобрил отстъпката? Кога е била почистена стаята? Кой е издал дадена фактура? Кога е възникнал даден проблем? Кой е променил данните на клиента?... Тази и много друга информация е достъпна с Cloud-Rooms!


Beethovenweg 9
2201 Gerasdorf bei Wien